En rolig nyhet som nådde oss på företaget för en tid sedan är att vi blivit utnämnda till Gasellföretag!

Som Gasellföretag har man:

– minst 10 anställda.
– en omsättning som överstiger 10 mkr.
– offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
– minst fördubblat sim omsättning, om man jämför det första och det sista räkenskapsåret.
– man har ökat sin omsättning vare år de senaste tre åren.
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
– i allt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
– sunda finanser.

Studentum som är vårt moderbolag blev Gasellföretag både 2009 and 2010 och nu är alltså även FindCourses Global AB där.

Hurra!

Annonser